Tehnosüsteemide hooldusteenus

Tehnosüsteemide hooldusteenus hõlmab:

  1. Küttesüsteemi jälgimist ja häiretele reageerimist, reguleerimist, sisse- ja väljalülitamist, ühekordset puhastust enne kütteperioodi
  2. Ventilatsioonisüsteemi jälgimist ja häiretele reageerimist, filtrite vahetust 1x aastas, töörežiimide reguleerimist 2x aastas, vajadusel suhtlemine maaletooja või müüjaga
  3. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi korrashoidu ja hooldust
  4. Sprinklersüsteemide korrashoidu ja hooldust

Hooldame ka katuseid, korstnaid, vihmaveeäravoolusüsteeme, ventilatsioonilõõre, hoiame korras fonolukud ja elamu üldehituslikud konstruktsioonid.

Teenuse hind lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja kliendile esitatud hinnapakkumuse alusel.

Keila Haldus OÜ on sõlminud oma ettevõtte tegevuse üldvastutuskindlustuse, kindlustussumma 50 000 eurot. Kindlustusandjaks on AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal.