Ööpäevaringne avariiteenus

Avariitelefon:  56 21 4444

Avarii või rikke korral reageerimine (sõltuvalt avarii olemusest) lähima võimaliku aja jooksul, lepingulistel klientidel mitte hiljem kui 2 tunni jooksul alates teate vastuvõtmisest.

Klientidele, kellel on kehtiv avariiteenuse leping, ei lisandu väljasõidutasu! Teistel klientidel arvestatakse ühekordne väljasõidutasu 25 eurot, millele lisandub käibemaks.

Keila Haldus OÜ on sõlminud oma ettevõtte tegevuse üldvastutuskindlustuse, kindlustussumma 50 000 eurot.

Kindlustusandjaks on AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal.