Raamatupidamisteenus

Meie poolt pakutav raamatupidamisteenus tagab ühistule usaldusväärse, seadustest lähtuva ja headele raamatupidamistavadele vastava raamatupidamise ja kuluarvestuse.

Raamatupidamisteenus sisaldab järgmisi teenuseid:

1.Korteri mõõtjate andmete vastuvõtmine, fikseerimine ja töötlemine
2. Tulude ja kulude arvestus ning elamu ekspluatatsioonikulude jaotamine
3. Makseteatiste/arvete koostamine
4. Elamu maksukohustuste korraldamine (tarnijad/hankijad)
5. Arvete edastamine (elektron)posti teel
6. Laekumiste jälgimine ja võlgnevuste arvestuse pidamine
7. Võlglaste nõustamine
8. Võlgnevuste likvideerimisega seotud maksegraafikute koostamine
9. Võlglaste aruande koostamine
10. Remondifondi aruande koostamine
11. Muude aruannete koostamine
12. Korterelamu majandusperioodi aruande koostamine
13. Korterelamu majandusaasta aruannete koostamine ja elektrooniline esitamine Äriregistrile
14. Pangateenuste korraldamine ja otsekorraldusnõuete esitamine
15. Korterelamu  näitude registri pidamine
16. (Üld)elektritariifi arvestus
17. Maksude ja  põhivara arvestus

Teenuse hind lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja kliendile esitatud hinnapakkumuse alusel.