Puhastusteenus

Puhastusteenus hõlmab korterelamu üldkasutatavate ruumide ja maja ümbruse ning kinnistu korrashoidu.

Sisekoristus –  trepikodade ja muude üldkasutatavate ruumide kuiv- ja märgkoristus, uste ja seinte pesu, elamusisest akende pesu

Välikoristus – kinnistu (parkla, kõnnitee, jne) korrashoid, lendprahi koristus, jäätmekonteinerite ümbruse koristamine; okste, lehtede ja suurema haljastusprahi koristus, soovi korral ka muruniitmine/trimmerdamine ja lumekoristus (käsitsi või väikemehhanismiga)

Kokkuleppel teeme ka korteri, kinnistu või üldkasutatavate ruumide eripuhastust.

Hind sisaldab koristusvahendite maksumust!

Teenuse hind lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja kliendile esitatud hinnapakkumuse alusel.